Χρηματοδοτηθείτε για επένδυση στον εναλλακτικό τουρισμό

Σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα εναλλακτικών μορφών τουρισμού προσφέρει το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»