Ξεκίνησε πρόγραμμα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ με επιδότηση έως 60%

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από 14 Ιανουαρίου, συνολικού προϋπολογισμού 433 εκ. ευρώ, αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (από 40% έως 60%) για την ενίσχυση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.