Περισσότεροι από 1000 επισκέπτες στο περίπτερο της iservices στην 80η ΔΕΘ

Η αξιοποίηση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση, παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εταιριών και πολιτών, όπως αποδείχτηκε από την μαζική προσέλευση ενδιαφερομένων στο περίπτερο της iservices στην 80Η ΔΕΘ.