Επιλέξιμες οι υπηρεσίες διαδικτύου σε τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Τέσσερα νέα προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που ήδη βρίσκονται “στον αέρα” και προβλέπουν συνολικές ενισχύσεις (δημόσια δαπάνη) €370 εκατ. περιλαμβάνουν ως επιλέξιμες και υπηρεσίες διαδικτύου (όπως όλες σχεδόν οι υπηρεσίες που προσφέρει η iservices).

H iservices στην Detrop 2016

Η iservices, δυναμική και αναπτυσσόμενη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, συμμετέχει στην Detrop 26 έως 29 Φεβρουαρίου 2016, παρουσιάζοντας το σύνολο των υπηρεσιών της (23 υπηρεσίες) για την αξιοποίηση του internet προς όφελός σας…