Συσκευή «προσωπικό βοηθό» με την ονομασία «Google Home» ετοιμάζει η Google

Φυσικά, η διαχείριση των καθημερινών εργασιών/ υποχρεώσεων αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα της, οπότε και μπορεί να σας υπενθυμίζει ραντεβού, μπορεί να σας ειδοποιεί για την κίνηση στον δρόμο και να προτείνει διαδρομές κ.ά.