Σύντομα οι χρήστες του Facebook θα επικοινωνούν με τους φίλους τους με τη σκέψη. Απίστευτο;

Μέχρι ποιου σημείου μπορεί να φτάσει η εξέλιξη στον τομέα της πληροφορικής; Την απάντηση έρχεται να δώσει εν μέρει το υπ’ αριθμόν ένα μέσο κοινωνικής…