Εθνικό στρατηγικό σχέδιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο εντός του Μαρτίου

Εθνική στρατηγική για το ηλεκτρονικό εμπόριο χαράσσει η Ελλάδα, με την Κυβέρνηση να δεσμεύεται στην ανακοίνωση ενός στρατηγικού σχεδίου για το οικοσύστημα του e-commerce εντός…