Η στενή παρακολούθηση της τεχνολογίας κρίνει τους ηγέτες του αύριο

Η δυνατότητα παραγωγής καινοτομίας και η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, προτεραιότητα για τους αυριανούς ηγέτες. Συνολικά, πάντως, όπως προκύπτει από τη…