Με επιπλέον χρηματοδότηση ενισχύονται “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”

Με επιπλέον κονδύλια ενισχύονται οι δύο δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα” που χρηματοδοτούν την ψηφιοποίηση και την τεχνολογική αναβάθμιση και είχαν…