Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης από την iservices

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)  δημιουργεί η iservices για Κέντρα δια βίου μάθησης, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, Κολλέγια, φροντιστήρια ξένων γλωσσών ή μέσης εκπαίδευσης, Πανεπιστημικά ιδρύματα και γενικότερα…