σχεδιασμός επαγγελματικού λογοτύπου

Σχεδιασμός Επαγγελματικού Λογοτύπου – Τι περιλαμβάνει και πως καθορίζεται το κόστος

Το λογότυπο (logo) αποτελεί το πρόσωπο- ταυτότητα κάθε εταιρείας. Είναι το στοιχείο που οι πελάτες / καταναλωτές συναντούν πιο συχνά και το συνδέουν απόλυτα στο μυαλό τους με το brand σας.