Απαιτείται στην ιστοσελίδα σας σελίδα Όρων χρήσης και Προϋποθέσεων

Απαιτείται στην ιστοσελίδα σας, σελίδα Όρων χρήσης και Προϋποθέσεων;

Όταν δημιουργείτε μία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, αυτομάτως δημιουργείτε μια σχέση με τους χρήστες σας. Μια σελίδα Όρων και Προϋποθέσεων ορίζει τους κανόνες που διέπουν αυτή τη σχέση.