Τα e-learning σεμινάρια της iservices στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών

Τα e-learning σεμινάρια που ετοίμασε και παρέχει δωρεάν η iservices αναρτήθηκαν στην «Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών», δηλαδή στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον οποίο συγκεντρώνει και προσφέρει…

Πως η τεχνολογία επηρεάζει και αλλάζει την διατροφή μας

Από την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση έως τον ατελείωτο χρόνο που περνάς κάθε μέρα στα social, θα έχεις διαπιστώσει ότι η τεχνολογία είναι πανταχού παρούσα. Ίσως μάλιστα να έχεις ακούσει…

To 23% των χρηστών ανοίγει κάμερα και μικρόφωνο, όταν συνδέεται στο Διαδίκτυο

Το 2020, η εξάρτηση από τις τηλεδιασκέψεις οδήγησε σε κολοσσιαία αύξηση εφαρμογών, όπως το Microsoft Teams, του οποίου η χρήση από τον Ιούνιο του 2020 αυξήθηκε κατά 894%, σε σύγκριση με τη βασική του χρήση τον Φεβρουάριο του 2020.