Πάνω από 7 στους 10 ανθρώπους θα χρησιμοποιούν smartphone έως το 2020

Επτά στους δέκα ανθρώπους στον πλανήτη αναμένεται να χρησιμοποιούν κάποιο smartphone για την επικοινωνία τους έως το 2020, διπλάσιος δηλαδή αριθμός χρηστών σε σχέση με το τρέχον έτος.

Ιατρικό Κέντρο Λεμφοιδήματος – Κατασκευή ιστοσελίδας

Πελάτης: Ιατρικό Κέντρο Λεμφοιδήματος Έργο: Κατασκευή ιστοσελίδας Παρουσίαση παθήσεων Παρουσίαση επεμβάσεων Προβολή παρουσιάσεων Blog-news Παρουσίαση ιατρικού team Περιγραφή: Δημιουργία ιστοσελίδας για την παρουσίαση του Ιατρικού Κέντρου Λεμφοιδήματος το οποίο λειτουργεί ως μοναδικό Κέντρο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας λεμφοιδηματικού ασθενούς

Λαμπρέτσας – Κατασκευή ιστοσελίδας

Πελάτης: Κωνσταντίνος Λαμπρέτσας - Αγγειοχειρούργος Έργο: Κατασκευή ιστοσελίδας Παρουσίαση παθήσεων Ανάλυση επεμβάσεων Νέα και ειδήσεις Περιγραφή: Δημιουργία ιστοσελίδας για παρουσίαση του έργου του Αγγειοχειρούργου Λαμπρέτσα Κωνσταντίνου

Δείτε την ιστοσελίδα www.apofasismenoi.gr, νέο έργο της iservices

Η www.apofasismenoi.gr είναι ιστοσελίδα – διαδικτυακή πλατφόρμα πολιτικών συζητήσεων, αναζητήσεων, δράσεων και ενημέρωσης. Όπως υπογραμμίζουν οι διαχειριστές της «Δημιουργήσαμε αυτόν τον ελεύθερο χώρο συμμετοχής, επικοινωνίας, αλληλεγγύης για τους πολίτες, τις συλλογικότητες και τα κινήματα».