Η Ε.Ε. δημιουργεί βάση δεδομένων με βιομετρικά στοιχεία για 350 εκατ. πολίτες…

Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίθηκε η δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει τα βιομετρικά στοιχεία περισσότερων από 350 εκατ. πολιτών και μη-πολιτών της ΕΕ…