Η τεχνολογία στους κλάδους με τη μεγαλύτερη διαρροή “εγκεφάλων” στο εξωτερικό

Η διαρροή σημαντικού αριθμού νέων και ταλαντούχων επιστημόνων από τον τομέα της Πληροφορικής, είναι μία από τις παράπλευρες απώλειες της κρίσης στην Ελλάδα…