Αυξήθηκαν το 2019 οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες

Σημαντική αύξηση των οικογενειακών επιχειρήσεων, που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, καταγράφεται στην Ευρώπη, με τις εταιρείες να υιοθετούν όλο και περισσότερο την καινοτομία…

Η Ε.Ε. δημιουργεί βάση δεδομένων με βιομετρικά στοιχεία για 350 εκατ. πολίτες…

Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίθηκε η δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει τα βιομετρικά στοιχεία περισσότερων από 350 εκατ. πολιτών και μη-πολιτών της ΕΕ…