Αφήνουμε στο κινητό χημικά αποτυπώματα που αποκαλύπτουν τα πάντα!

Τα κάθε είδους μόρια ουσιών και μικρόβια που αφήνουν οι χρήστες πάνω στα κινητά τηλέφωνά τους, αποτελούν μια ξεχωριστή για τον καθένα χημική «υπογραφή», που μπορεί να…