Γιατί η εφαρμογή του GDPR έπληξε κυρίως τις μικρομεσαίες εταιρίες

Οι μικρότερες εταιρείες έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν και να σεβαστούν το GDPR ενώ παράλληλα δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τον ανταγωνισμό…