Επένδυση σε ψηφιακά εργαλεία, προγραμματίζουν οι περισσότερες επιχειρήσεις του παγκόσμιου λιανεμπορίου

Το 54% των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου πιστεύει ότι η επένδυση στις ψηφιακές τεχνολογίες είναι το “κλειδί” για τη μελλοντική ανάπτυξη