Φιλοξενία ιστοσελίδων – web hosting

Η iservices παρέχει φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting), που εξασφαλίζει ποιότητα, ταχύτητα και ασφάλεια. Το site σας αναλόγως των αναγκών του θα φιλοξενηθεί, με Shared Hosting ή σε Quantum Hybrid Hosting, σε έναν από τους servers της iservices

Χαρακτηριστικά του hosting που προσφέρουμε

hosting

Οι υπηρεσίες hosting της iservices είναι Enterprise και όχι Cloud. Αυτό σημαίνει ότι παρέχονται από high grade dedicated servers με authentic resources και όχι από συστοιχία παλιών servers ή consumer PC διαφορετικών χαρακτηριστικών μοιρασμένων πόρων με θεωρητικές μετρήσεις.

Για μεγαλύτερες ιστοσελίδες, e-shops και web εφαρμογές σας εξασφαλίζουμε Virtual Private Server, που είναι επεκτάσιμο αναλόγως της εξέλιξης των αναγκών (περιεχομένου και αριθμού ταυτόχρονων επισκεπτών) του δικτυακού σας τόπου ή και dedicated server.

Για πιο οικονομικές αλλά ποιοτικές λύσεις υψηλής απόδοσης, παρέχουμε υβριδικό Virtual Private Server σε cloudlinux, το Quantum Hybrid Hosting στο οποίο μπορούν να φιλοξενούνται περιορισμένοι δικτυακοί τόποι, ανάλογων αναγκών, με χρήση για τον καθένα χαρακτηριστικών VPS Hosting.

Φιλοξενία ιστοσελίδων – web hosting

Τι είναι το Quantum Hybrid Hosting σε cloudlinux

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή λύση enterprise hosting, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του Shared και του Private server hosting, διαμοιράζοντας πόρους συστήματος και λογισμικό, με παράλληλη προστασία υπέρβασης επιτρεπτών πόρων. 

Οι ιστοσελίδες ή τα e-shop πακέτων Quantum hosting εγκαθίστανται σε cPanel/WHM με reseller permissions, έχοντας τη δυνατότητα δημιουργίας υπολογαριασμών cPanel, όπως και στα virtual/dedicated servers. 

Ο χρήστης/ιδιοκτήτης έχει προσωπική IP, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για τις κύριες ιστοσελίδες και τους υπολογαριασμούς του. Με εξειδικευμένο kernel service των Linux και με επιπρόσθετα εργαλεία, ο server απαγορεύει το abusing πόρων συστήματος από χρήστες, οι οποίοι χαίρουν της δυνατότητας πλήρους χρήσης των πόρων συστήματος ενός high grade enterprise server. 

Ο πελάτης εξοικονομεί παράλληλα χρήματα, από τη μη πληρωμή, της υψηλού κόστους ατομικής άδειας χρήσης του cPanel. Το Quantum αποτελεί την ενδιάμεση λύση μεταξύ shared και virtual private hosting και είναι αναβαθμίσιμο οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς downtime, με διατήρηση της ίδιας IP.

Ενδιαφέρεστε για υπηρεσίες web hosting;

Χαρακτηριστικά των server της iServices

Το Data Center της iservices (βρίσκεται στο Στρασβούργο) χαρακτηρίζεται από την υψηλή ασφάλεια (φύλαξη, συνεχής τηλεοπτική επιτήρηση, ανίχνευση πυρκαγιάς, έλεγχοι θερμοκρασίας και υγρασίας, 2,5 megawatt γεννήτριες). 

Κάθε server συνδέεται με κεντρικούς uninterruptible UPS που με τη σειρά τους υποστηρίζονται από τις γεννήτριες diesel, κάνοντας τα δεδομένα τους αυτάρκη για αρκετές ημέρες σε περίπτωση ανάγκης. 

Η “κίνηση” των servers παρακολουθείται καθημερινά από εξειδικευμένο προσωπικό που είναι υπεύθυνο και για συχνό backup των δεδομένων. Η απρόσκοπτη λειτουργία τους εξασφαλίζεται επίσης από τη συνεχή ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων καθώς και των επιμέρους εφαρμογών (e-mail, στατιστικά, βάσεις δεδομένων, κ.λ.π).

Επιπλέον χαρακτηριστικά των Servers της iservices

Προτεινόμενες υπηρεσίες μαζί με την υπηρεσία hosting