Τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων & eshop

Στόχος η βέλτιστη αξιοποίηση του διαδικτύου προς όφελός σας

support

Η καλή απόδοση στο διαδίκτυο προϋποθέτει καλή υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, όπως την χρειάζεστε. 

Σας προσφέρουμε επιλογές, τεχνικής, δημοσιογραφικής και marketing υποστήριξης, είτε σε σταθερή βάση είτε όταν το επιθυμείτε. Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και είναι έξυπνο να έχετε συνεργάτες εμπιστοσύνης, εξειδικευμένους στην web development και στην επικοινωνία.

Για αυτό δημιουργήσαμε εξειδικευμένα πακέτα υποστήριξης ιστοσελίδων & eshop για τους πελάτες μας τόσο σε ότι αφορά την τεχνική υποστήριξη όσο και σε τομείς του digital marketing.

Πακέτα τεχνικής υποστήριξης για website / eShop

Δωρεάν τεχνική υποστήριξη

Η δωρεάν τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του δικτυακού τόπου, για όλα τα εργαλεία – υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή την προσφορά και έχουν παρασχεθεί από εργασίες της iservices.

Η δωρεάν τεχνική υποστήριξη δεν περιλαμβάνει προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από εξωγενείς παράγοντες, λάθος χειρισμό ή αστοχία υλικού από την πλευρά του πελάτη ή παρεμβάσεις τρίτων στον κώδικα του site και στο περιβάλλον διαχείρισης του site. Δεν περιλαμβάνει επίσης εργασίες για επιπλέον λειτουργίες του site ή τροποποιήσεις λειτουργιών του site. Εργασίες υποστήριξης που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες κοστολογούνται ξεχωριστά μετά από ενημέρωση του πελάτη και αποδοχή του.

Προληπτική τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων

Οι τεχνικοί της iservices ελέγχουν περιοδικά την ιστοσελίδα (μια φορά ανά δίμηνο). Εάν απαιτείται θα στέλνουν γραπτές παρατηρήσεις στους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Επίσης θα προχωρούν σε αναβαθμίσεις (wordpress, theme, plugins) όταν απαιτείται.

Κόστος ανά έτος (προαγοράζεται)

Προληπτική τεχνική υποστήριξη για την ιστοσελίδα + έλεγχος SEO

Οι τεχνικοί της iservices θα ελέγχουν περιοδικά την ιστοσελίδα (μια φορά ανά δίμηνο). Εάν απαιτείται θα στέλνουν γραπτές παρατηρήσεις στους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Επίσης θα προχωρούν σε αναβαθμίσεις (wordpress, theme, plugins) όταν απαιτείται. Δύο φορές το χρόνο γίνεται έλεγχος απόδοσης SEO και οι απαιτούμενες προσαρμογές σε title, description, H1, όταν απαιτούνται (Δεν περιλαμβάνεται επιπλέον συγγραφή κειμένων)

Κόστος ανά έτος (προαγοράζεται)

Κόστος ανά έτος (προαγοράζεται)

Μόνιμη τεχνική υποστήριξη + Έλεγχος SEO

Προληπτική τεχνική υποστήριξη για την ιστοσελίδα. Οι τεχνικοί της iservices θα ελέγχουν περιοδικά την ιστοσελίδα (μια φορά ανά δίμηνο). Εάν απαιτείται θα στέλνουν γραπτές παρατηρήσεις στους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Επίσης θα προχωρούν σε αναβαθμίσεις (wordpress, theme, plugins) όταν απαιτείται. Δύο φορές το χρόνο γίνεται έλεγχος απόδοσης SEO και οι απαιτούμενες προσαρμογές σε title, description, H1, όταν απαιτούνται (Δεν περιλαμβάνεται επιπλέον συγγραφή κειμένων)

Τεχνική υποστήριξη για προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν σε αναρτήσεις περιεχομένου ή σε τεχνικά θέματα, όταν το χρειάζεστε για κάποιο θέμα που θα προκύπτει

Κόστος αναλόγως των ωρών ετήσιας τεχνικής υποστήριξης -εκτός των προληπτικών εργασιών- που προαγοράζετε

Πακέτο μόνιμης υποστήριξης Τεχνικής & Digital marketing

Προληπτική τεχνική υποστήριξη για την ιστοσελίδα. Οι τεχνικοί της iservices θα ελέγχουν περιοδικά την ιστοσελίδα (μια φορά ανά δίμηνο). Εάν απαιτείται θα στέλνουν γραπτές παρατηρήσεις στους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Επίσης θα προχωρούν σε αναβαθμίσεις (wordpress, theme, plugins) όταν απαιτείται. Εργασίες υποστήριξης και διαρκούς βελτιστοποίησης του SEO όταν απαιτείται

Τεχνική υποστήριξη για προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν σε αναρτήσεις περιεχομένου ή σε τεχνικά θέματα, όταν το χρειάζεστε για κάποιο θέμα που θα προκύπτει

Προωθητικές ενέργειες στα social media(2-3 ή καθημερινές αναρτήσεις ανά εβδομάδα) με δημιουργία περιεχομένου και banners

Κόστος αναλόγως των ωρών ετήσιας τεχνικής υποστήριξης -εκτός των προληπτικών εργασιών- που προαγοράζετε και της συχνότητας των προωθητικών εργασιών στα social media

Πακέτο υποστήριξης προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

Μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε από τα παραπάνω και ότι επιπλέον χρειάζεστε (συγγραφή κειμένων, δημιουργία multimedia περιεχομένου, ανάρτηση περιεχομένου, έρευνα στο διαδίκτυο και στοχευμένες βελτιστοποιήσεις SEO, υποστήριξη σε social media, προωθητικές ενέργειες σε google adwords, Fecabook, Instagram, κλπ).

Κοστολογείται αναλόγως των εργασιών που θα ζητήσετε. (και αναλόγως αριθμού ωρών υποστήριξης)

Τα προαναφερόμενα πακέτα υποστήριξης είναι προαιρετικά.

Kατασκευή Eshop

Πακέτα Τεχνικής Υποστήριξης Moodle – ΟΣΤΚ

Οι τεχνικοί της iservices ελέγχουν περιοδικά την Moodle (μια φορά ανά δίμηνο). Εάν απαιτείται στέλνουν γραπτές παρατηρήσεις στους διαχειριστές της Moodle. Επίσης προχωρούν σε αναβαθμίσεις (moodle, theme, plugins) όταν απαιτείται.

Πακέτο μόνιμης Τεχνικής υποστήριξης

Προληπτική τεχνική υποστήριξη για την Moolde. Οι τεχνικοί της iservices θα ελέγχουν περιοδικά την Moodle (μια φορά ανά δίμηνο). Εάν απαιτείται θα στέλνουν γραπτές παρατηρήσεις στους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Επίσης θα προχωρούν σε αναβαθμίσεις (Moodle, theme, plugins) όταν απαιτείται.

Τεχνική υποστήριξη για προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν σε αναρτήσεις περιεχομένου ή σε τεχνικά θέματα, όταν το χρειάζεστε για κάποιο θέμα που θα προκύπτει. (περιλαμβάνει τις ώρες τεχνικής υποστήριξης ανά έτος, εκτός των ωρών προληπτικής τεχνικής υποστήριξης, που επιλέγετε να προαγοράσετε)

Υπηρεσίες διαρκούς υποστήριξης μπορούμε να σας προσφέρουμε

Join

Προτεινόμενες υπηρεσίες μαζί με την τεχνική υποστήριξη

Προώθηση εξαγωγών

Social Media

Προώθηση SEO Ιστοσελίδας

Google Ads

Δημιουργία Περιεχομένου

Online Στρατηγική