Δημιουργία web εφαρμογών (Online Πλατφόρμα)

Οι προσαρμοσμένες στα μέτρα κάθε πελάτη εφαρμογές ιστού μπορούν να λύσουν μοναδικές επιχειρηματικές ανάγκες. Πρόκειται για την δημιουργία web applications / online platforms, στις περισσότερες περιπτώσεις για ενδοεταιρική χρήση.

Δημιουργούνται custom, ύστερα από εξαντλητική ανάλυση των αναγκών σας και έρευνα, ώστε κάθε web εφαρμογή να καλύπτει τις ανάγκες του συγκεκριμένου πελάτη και να είναι προσαρμοσμένη στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας του.

Γιατί να επιλέξετε την iservices για την κατασκευή της ιστοσελίδας σας

Web apps

Η υλοποίηση ενός project δημιουργίας web ή web-mobile εφαρμογής μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, με τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού ανάθεσης του έργου στην ISERVICES ή υπογραφή λεπτομερούς προσφοράς η οποία ενέχει θέση συμφωνητικού.

?

01

Αναλυτική συζήτησή μας για λεπτομερή καθορισμό των στόχων, σχεδιασμό των άμεσων ενεργειών και χρονικό προσδιορισμό υλοποίησης του project θα έχει συμφωνηθεί. Συμβουλευτική καθοδήγηση. Έρευνα εάν απαιτείται.

02

Παρουσίαση προτεινόμενης δομής της Εφαρμογής και παρατηρήσεις επ’ αυτής

03

Παρουσίαση προτεινόμενων σχεδιαστικών προτύπων

04

Συγκέντρωση του υλικού που θα απαιτηθεί

05

Δημιουργία της Εφαρμογής με μοναδικό σχεδιασμό UI/UX. Κατασκευή με την χρήση τελευταίων τεχνολογιών επάνω στον προγραμματισμό με HTML5, mySQL, PHP και Javascript. Στο κατάλληλο σημείο εξέλιξης των εργασιών θα ελέγχετε την πρόοδο και θα κάνετε παρατηρήσεις.

06

Λειτουργία σε έκδοση BETA. Ποιοτικός έλεγχος, τελικές παρατηρήσεις και διορθώσεις.

07

Ολοκλήρωση του project

08

Εκπαίδευσή σας στη διαχείριση της Eφαρμογής

09

Διαρκής συνεργασία και υποστήριξη όταν την χρειάζεστε.

Τι είναι οι web εφαρμογές (ή οnline πλατφόρμες)

Οι Web εφαρμογές ή web applications, λειτουργούν σε διαδικτυακό περιβάλλον, όπως κάθε δικτυακός τόπος και κατά κανόνα κατασκευάζονται responsive ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται και σε κινητές συσκευές (smartphones & tablets). 

Φυσικά μπορούν να δημιουργηθούν και ως desktop app, δηλαδή να εγκαθίστανται σε έναν ή σε περισσότερους υπολογιστές που βρίσκονται σε δίκτυο. Κάθε περίπτωση εξετάζεται και υλοποιείται βάσει των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών του πελάτη.

 Οι web applications, όπως προαναφέραμε κατασκευάζονται, custom, καθώς κάθε μία διαφέρει από την άλλη, αφού δημιουργείται για να εξυπηρετήσει τον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης εταιρείας – πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε web εφαρμογή είναι ΜΟΝΑΔΙΚΗ, καινοτόμα και δεν διατίθεται στην αγορά ως υπηρεσία – προϊόν μαζικής κατανάλωσης.

Δημιουργία Web Εφαρμογών & Online Πλατφόρμων

Τι είναι οι web – mobile εφαρμογές

Σε πολλές περιπτώσεις οι ανάγκες των εταιρειών απαιτούν την δημιουργία web – mobile εφαρμογής. Δηλαδή, εφαρμογής, που ένα τμήμα της λειτουργεί σε web περιβάλλον (π.χ. αυτό που διαχειρίζονται υπηρεσίες της εταιρείας που βρίσκονται σε γραφεία) και άλλο τμήμα σε mobile περιβάλλον (π.χ. αυτό που διαχειρίζονται υπάλληλοι της ίδιας εταιρείας που βρίσκονται σε κίνηση: πωλητές, οδηγοί, κλπ). Φυσικά το web και το mobile τμήμα της εφαρμογής είναι πλήρως διασυνδεδεμένα και υπό κοινό διαχειριστικό περιβάλλον.

Ποια χαρακτηριστικά έχει μια Διαδικτυακή Εφαρμογή

Όπως ήδη αναφέραμε για τις web εφαρμογές δεν υπάρχουν προκαθορισμένα πρότυπα και έτοιμες – προκατ web app. Κάθε εφαρμογή υλοποιείται custom, είναι μοναδική, ιδιαίτερη και βασισμένη στον τρόπο λειτουργίας που διευκολύνει τον πελάτη. Βέβαια φροντίζουμε ώστε κάθε web application που δημιουργούμε να είναι φιλικό προς τους χρήστες και τους διαχειριστές της, και για αυτό επιλέγουμε για την κατασκευή της ένα εύχρηστο CMS (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου). 

Οι δυνατότητες και οι λειτουργίες μιας εφαρμογής είναι ουσιαστικά απεριόριστες. Ωστόσο όσο πιο πολύπλοκες είναι οι λειτουργίες τόσο αυξάνονται οι ώρες εργασίας για την υλοποίησή της και κατ’ επέκταση το κόστος. Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να σας αποθαρρύνει για δύο λόγους: Αφενός γιατί μπορεί κάποιες εφαρμογές που φαίνονται ιδιαίτερα περίπλοκες, αλλά να μην είναι. Αφετέρου γιατί ακόμη και αν το κόστος μια web app είναι υψηλό, μπορεί η λειτουργία της να έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των εξόδων σας ή την ραγδαία αύξηση των εσόδων. 

Η iservices διαθέτει έμπειρη ομάδα ειδικών ανάπτυξης web app για να σας βοηθήσουν αποτελεσματικά. 

Πόσο κοστίζει μια web ή μια web-mobile εφαρμογή

Το κόστος ανάπτυξης μιας Web εφαρμογής ποικίλει αναλογικά με το πλήθος και τον βαθμό δυσκολίας των λειτουργιών του.

Με λίγα λόγια το κόστος καθορίζεται από το χρονική διάστημα που θα απαιτηθεί για την υλοποίησή της.

Το εύρος τιμών ξεκινά από 700 ευρώ για web app με περιορισμένες λειτουργίες, ενώ μπορεί να φθάσει σε πενταψήφιο νούμερο όταν πρόκειται για web app ή web – mobile app που περιλαμβάνει ιδιαίτερα σύνθετες λειτουργίες και αλληλεπιδράσεις.

Ενδιαφέρεστε για δημιουργία web app (online πλατφόρμας) και θέλετε να μάθετε το κόστος;

Προτεινόμενες υπηρεσίες μαζί με την δημιουργία Web App