Skip to content
online
Πίνακας περιεχομένων

10 ερωτήσεις – απαντήσεις για να παρέχετε εκπαίδευση εξ αποστάσεως

H iservices συνέταξε 10 ερωτήσεις – απαντήσεις για όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά με την e-learning εκπαίδευση, τις πλατφόρμες εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μελέτης (Σύγχρονη εκπαίδευση και Ασύγχρονη εκπαίδευση), το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης, και τη δημιουργία ποιοτικού ψηφιακού περιεχομένου μαθημάτων και σεμιναρίων.Το  Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) αποτελείται από ένα Σύστημα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (LMS πλατφόρμα) και από ένα Σύστημα Σύγχρονης Εκπαίδευσης (Webinars πλατφόρμα) σε κατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας (integrated). Ο συνδυασμός των δύο Συστημάτων εκπαίδευσης εξασφαλίζει ολοκληρωμένη e-learning (εξ αποστάσεως) εκπαιδευτική διαδικασία. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), που δημιουργεί για σας η iservices, έχει συνοπτικά τις παρακάτω λειτουργικές δυνατότητες:

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών (διαχειριστών, εκπαιδευτών, εποπτών τηλεκατάρτισης, καταρτιζομένων), ελεγχόμενη πρόσβαση αυτών στο σύστημα με διαδικασίες ταυτοποίησης και αναλογικά διαχειριστικά δικαιώματα και ρόλους, οργάνωση καταρτιζομένων σε ψηφιακή – διαδικτυακή αίθουσα διδασκαλίας.
 • Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών (εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων), πλήρως ενσωματωμένα στο περιβάλλον του Συστήματος.
 • Εργαλεία εξαγωγής αναφορών χρήσης του συστήματος (statistics reports).

Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, δηλαδή η μελέτη του εκπαιδευτικού περιεχομένου από κάθε μαθητή – εκπαιδευόμενο, επιτυγχάνεται με αξιοποίηση μιας LMS πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο καθηγητής ή εκπαιδευτής έχει αναρτήσει το εκπαιδευτικό υλικό και έχει καθορίσει τους όρους με τους οποίους θα το μελετήσει ο εκπαιδευόμενος. Ενδεχομένως έχει ορίσει και online διαγωνίσματα – test, τα οποία είναι δυνατόν να παράγουν αυτοματοποιημένα αποτελέσματα.

Ο εκπαιδευόμενος μελετά το εκπαιδευτικό υλικό, όποτε επιθυμεί, και απ’ όπου επιθυμεί, (δηλαδή σε διαφορετικό χώρο από τον εκπαιδευτή, αλλά και σε διαφορετικό χρόνο. Καθορίζει δηλαδή ο ίδιος τον χρόνο και το ρυθμό μελέτης που επιθυμεί.

Η πλατφόρμα Moodle είναι το πλέον διαδεδομένο Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης (e-learning) γνωστό επίσης και ως Course Management System (CMS) ή Learning Management System (LMS), ή Virtual Learning Environment (VLE).

Είναι ένα σύστημα LMS – λογισμικό ανοικτού κώδικα, σχεδιασμένο από εκπαιδευτικούς, βασισμένο πάνω σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές.

Η iservices αξιοποιεί πλήρως την πλατφόρμαmoodle, και την προσαρμόζει στα μέτρα κάθε πελάτη (Εκπαιδευτικού οργανισμού, ιδρύματος, φροντιστηρίου, Κ.Ε.Κ ή ανεξάρτητων εκπαιδευτικών – ελεύθερων επαγγελματιών), ώστε να αποτελεί εύχρηστο και κορυφαίο εργαλείο υπηρεσιών ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Σε άλλες περιπτώσεις (αναλόγως των αναγκών του πελάτη) η iservices αξιοποιεί και αναπτύσσει πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης LMS του WordPress.

Η επιλογή γίνεται με βάση τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη και σε συνεννόηση μαζί του. Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση, στηρίζεται στη χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και διεξαγωγής μαθημάτων ή σεμιναρίων σε διαδικτυακή αίθουσα διδασκαλίας στην οποία ο καθηγητής – επιμορφωτής και οι μαθητές – εκπαιδευόμενοι εισέρχονται ταυτόχρονα και αλληλεπιδρούν, αν και βρίσκονται ο καθένας στον χώρο του, με μόνη υποχρέωση να διαθέτουν υπολογιστή, σύνδεση στον internet, μικρόφωνο και ηχεία ή και web camera αν η διαδικασία της εκπαίδευσης προβλέπει να βλέπουν όλοι, όλους.

Ένα laptop συνήθως περιλαμβάνει όλες αυτές τις δυνατότητες, ενώ αν χρειαστεί σύνδεση μπορεί να γίνει και από smartphone.

Υποστηρίζεται δηλαδή η οπτική και ηχητική επικοινωνία καθηγητή και μαθητών σε πραγματικό χρόνο ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να εξελίσσεται στην διαδικτυακή αίθουσας διδασκαλίας όπως να το μάθημα γινόταν σε συμβατική αίθουσα διδασκαλίας, υπό τον πλήρη έλεγχο του καθηγητή – εκπαιδευτή.

Εκτός από τη μετάδοση εικόνας και τη φωνητική και οπτική επικοινωνία, το Σύγχρονο Σύστημα τηλεδιάσκεψης (webinars platform) της iservices υποστηρίζει και εφαρμογές και λειτουργικότητες όπως η χρήση διαδραστικού πίνακα για live γράψιμο, σχεδιασμό ή ανάρτηση αρχείων (pdf, power point κ.α.), διαμόρφωση της εικονικής αίθουσας διδασκαλίας κατά τις ανάγκες του εκπαιδευτή του, διαμοιρασμό οθόνης, πρόσβασης στην επιφάνεια εργασίας της οθόνης του καθηγητή όταν το χρειάζεται, δυνατότητα γραπτής συλλογικής εργασίας ή συζήτησης σε ζωντανό χρόνο (live chat rooms), διαμοιρασμό μαθητών σε άλλες εικονικές αίθουσες και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να ανταλλάξουν απόψεις ή να συνεργαστούν για την εκπόνηση κοινών εργασιών και πολλά άλλα. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης της iservices εξασφαλίζει δυνατότητα αναλυτικών στοιχείων της εκπαιδευτικής εξέλιξης και ενεργειών κάθε εκπαιδευόμενου καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία ο εκπαιδευτής και ο διαχειριστής του Συστήματος μπορούν να εξάγουν σε λεπτομερείς αναφορές (statistics reports).

Τα μαθήματα πρέπει να είναι συμμορφούμενα (compliant) με την πρωτοβουλία AdvancedDistributedLearning (ADL) σχετικά με την κάλυψη των προδιαγραφών του προτύπου ADL SCORM 1.2 ή νεότερης έκδοσης αυτού. Η e-learning ιστοσελίδα που κατασκευάζει η iservices είναι δυναμική, εντυπωσιακή αισθητικά, απολύτως φιλική στις μηχανές αναζήτησης και εύκολα διαχειρίσιμη από εσάς και τους συνεργάτες σας. Θα αναπτυχθεί αναλόγως των αναγκών σας, ώστε:

 • Να αποτελεί πόλο έλξης, να προβάλει και να προωθεί την αγορά των μαθημάτων ή των σεμιναρίων σας με δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Να αξιοποιηθεί πλήρως τη δυνατότητα σύνδεσης με πλατφόρμα LMS Ασύγχρονης εκπαίδευσης.
 • Να διασυνδέεται και με online meeting & webinars πλατφόρμα Σύγχρονης εκπαίδευσης για live μαθήματα ή σεμινάρια εξ αποστάσεως με πλήρεις – εντυπωσιακές διαδραστικές multimedia δυνατότητες.

Το SCORM (Sharable Content Object Reference Model) είναι ένα σύνολο προτύπων και προδιαγραφών για την ανάπτυξη και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού υψηλής ποιότητας.

Το SCORM καθορίζει κανόνες για τη δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων (ΜΑ) (Learning Objects – LOs), τα οποία θα μπορούν να φορτωθούν σε διαφορετικά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, LMS πλατφόρμες. Τα αρχεία SCORM θεωρούνται τα καταλληλότερα για e-learning εκπαιδευτική διαδικασία (Ασύγχρονης εκπαίδευσης) και περιλαμβάνονται ως προαπαιτούμενο σε εγκυκλίους Υπουργείων ή Εθνικών Εκπαιδευτικών Οργανισμών.

Η ποιότητά του τελικού εκπαιδευτικού προϊόντος σε αρχείο scorm εξαρτάται από το διαδραστικό περιεχόμενο και τα γραφικά που θα χρησιμοποιηθούν, ενδεχόμενη προσθήκη ηχογράφησης ή μηχανικής φωνής με εργαλεία Text2Speach, videos κλπ.

Τι εξασφαλίζουν τα αρχεία scorm που δημιουργεί η iservices: Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τον μετασχηματισμό του τρόπου παρουσίασης του εκπαιδευτικού περιεχομένου, ώστε η μελέτη από τον χρήστη στην LMS πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, να γίνεται με ενιαίο τρόπο, σε εύχρηστο περιβάλλον που προσφέρει μια συναρπαστική και ευχάριστη εκπαιδευτική εμπειρία.

 • Αρχεία power point με προσθήκη γραφικών, ήχου και εικόνας.
 • Αρχεία HTML

Αρχεία SCORM (Sharable Content Object Reference Model) με εμπλουτισμό και ενσωμάτωση γραφικών, animation, avatar, ήχου και εικόνας, όπου απαιτείται, αναλόγως των αναγκών σας. Τα αρχεία SCORM θεωρούνται τα καταλληλότερα για e-learning εκπαιδευτική διαδικασία (Ασύγχρονης εκπαίδευσης) και περιλαμβάνονται ως προ απαιτούμενο σε εγκυκλίους Υπουργείων ή Εθνικών Εκπαιδευτικών Οργανισμών. Τι εξασφαλίζουν τα αρχεία scorm που δημιουργούμε; Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τον μετασχηματισμό του τρόπου παρουσίασης του εκπαιδευτικού περιεχομένου, ώστε η μελέτη από τον χρήστη στην LMS πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, να γίνεται με ενιαίο τρόπο, σε εύχρηστο περιβάλλον που προσφέρει μια συναρπαστική και ευχάριστη εκπαιδευτική εμπειρία.

 • Video lessons με προσθήκη γραφικών, infographics, animations.

Η υπηρεσία δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου μαθημάτων ή σεμιναρίων της iservices, δίνει την δυνατότητα στους πελάτες μας να μετατρέψουν το απλό περιεχόμενο μαθημάτων ή σεμιναρίων που διαθέτουν, σε υψηλής ποιότητας, εντυπωσιακά ψηφιακά μαθήματα ή σεμινάρια με στοιχεία διαδραστικότητας, που:

 • Εντυπωσιάζουν τους ενδιαφερόμενους για εγγραφή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Καθηλώνουν τους εκπαιδευόμενους, μετατρέποντας το μάθημα σε ευχάριστη διαδικασία.
 • Δίνουν προστιθέμενη αξία στα e-learning μαθήματα ή σεμινάρια.
 • Προσφέρουν αντί για ένα ανούσιο και κουραστικό μάθημα ή σεμινάριο που στηρίζεται στον μονόλογο του καθηγητή ή εκπαιδευτή, μια εντυπωσιακή – διαδραστική εκπαιδευτική διαδικασία που διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου, υποστηρίζει την ενεργή συμμετοχή του και τον βοηθάει να το ολοκληρώσει ξεκούραστα.
 • Αυξάνουν πολύ το ποσοστό των ευχαριστημένων πελατών – μαθητών και την διαφήμιση των μαθημάτων ή σεμιναρίων που προσφέρετε, στόμα με στόμα.
 • Συντελούν ώστε να διευρυνθεί η θετική φήμη του εκπαιδευτικού οργανισμού.

Η iservices δεν αναλαμβάνει μόνο την δημιουργία αρχείων εκπαιδευτικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας αλλά σας βοηθάει να σχεδιάσετε και να οργανώσετε τα μαθήματα ή τα σεμινάριά σας, ώστε:

 • Να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες της LMS (Moodle).
 • Να χρησιμοποιούν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες στη γραφιστική απεικόνιση, στη δημιουργία videos, animations, εμπλουτισμό με ήχο και εικόνα.
 • Να διατηρούν στοιχεία Συνέχειας και Ενότητας, όπου απαιτείται.
 • Να κερδίζουν το ενδιαφέρον και τη διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευομένων χωρίς να κουράζουν.
 • Να προσφέρουν υψηλό κίνητρο συμμετοχής στους εκπαιδευόμενους διεγείροντας την προσοχή και το ενδιαφέρον τους, ενισχύοντας την κριτική σκέψη αλλά και την περιέργειά τους, προτρέποντας τους να αναζητούν επιπλέον πληροφορίες και να ερευνούν.
 • Να εξασφαλίζουν ότι με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι μαθητές ή οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου αλλά και της διαδικασίας και θα αισθάνονται υπερήφανοι για την επιλογή τους, θεωρώντας ότι ωφελήθηκαν κερδίζοντας γνώσεις και εμπειρίες.
Αύξηση online πωλήσεων και traffic;
Αύξηση online πωλήσεων και traffic;

Μπορείτε να αυξήσετε τις online πωλήσεις και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας άμεσα!

 Θέλετε να μάθετε πως?

Δείτε περισσότερα άρθρα μας
[custom_acf_data_career]

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας