Skip to content
Πως το Εξατομικευμένο Ιατρικό Μάρκετινγκ Αυξάνει τους Πελάτες
Πίνακας περιεχομένων

Πως το Εξατομικευμένο Ιατρικό Μάρκετινγκ Αυξάνει τους Πελάτες

Το ιατρικό μάρκετινγκ αποτελεί ένα σύμμαχο στην διατήρηση και ανάπτυξη μιας επιτυχημένης ιατρικής παρουσίας. Με τον ανταγωνισμό να αυξάνεται συνεχώς, η ανάγκη για αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.

Η επιτυχία αυτών των στρατηγικών κρίνεται με βάση τις ανάγκες των ιατρών και τις τακτικές που θα προσελκύσουν το κοινό τους. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε πώς το εξατομικευμένο ιατρικό μάρκετινγκ μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση των πελατών και να ενισχύσει την απήχηση ενός επιστήμονα του ιατρικού κλάδου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Σημασία Προσαρμοσμένου Μάρκετινγκ στον Τομέα της Υγείας

 

Η εφαρμογή στρατηγικών μάρκετινγκ στον τομέα της υγείας είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς είναι ο τρόπος που θα κάνει κάποιον επαγγελματία υγείας να προβάλει το επιστημονικό του έργο στο ευρύτερο κοινό, γεγονός που μπορεί να προσφέρει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η στρατηγική είναι απαραίτητο να σχεδιάζεται για κάθε επαγγελματία ξεχωριστά, καθώς οι ανάγκες ποικίλουν. Έτσι, ο κάθε ιατρός, μπορεί να αναδείξει τις πρακτικές του και τις εξειδικεύσεις του και να προβάλει τις υπηρεσίες του, ώστε να τον εντοπίσει ταχύτερα το κοινό του.

Με το κατάλληλα προσαρμοσμένο ιατρικό μάρκετινγκ, μέσω της προβολής και της συνεχούς παρουσίας του ιατρού στα ψηφιακά μέσα, μπορεί να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κοινού και των δυνητικών ασθενών, καθώς αναγνωρίζεται και επιβεβαιώνεται η ασφαλής ενημέρωση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Καθορισμός Στρατηγικών Μάρκετινγκ

 

Για να καθοριστούν ποιες στρατηγικές ιατρικού μάρκετινγκ θα ακολουθηθούν, απαιτείται ανάλυση και σχεδιασμός. Στην iServices, εδώ και χρόνια, υποστηρίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την ψηφιακή παρουσία και την προβολή που επιθυμεί ο κάθε ιατρός. Η εμπιστοσύνη πολλών επιστημόνων υγείας προς την εταιρία μας, έγκειται στην εξειδίκευση μας στην συγγραφή ιατρικών κειμένων, στις εργασίες SEO, digital marketing και στο design ιστοσελίδων και εφαρμογών. Στόχος μας είναι η απόδοση επαγγελματικών και κατανοητών κειμένων, στο ύφος που αποφασίζεται με τον κάθε ιατρό ξεχωριστά.

Είναι σαφές πως δεν μπορούν να εφαρμοστούν όλες οι τακτικές μάρκετινγκ σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά είναι σημαντικό να αποφασιστεί ποιες είναι οι πιο κατάλληλες για κάθε περίπτωση. Έτσι καθορίζεται η στρατηγική που θα ακολουθηθεί, με βάση τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τους στόχους του εκάστοτε ιατρού ή επιχειρήσης στον κλάδο της υγείας (κλινικές, πολυϊατρεία, διαγνωστικά κέντρα κ.ά.).

Υπηρεσίες iServices που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Κατασκευή Ιατρικών Ιστοσελίδων | Ιατρικό Marketing
Προώθηση SEO Ιστοσελίδας
Διαχείριση Social Media & Διαφήμιση στα Social Media

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Βασικές αρχές καθοδήγησης ιατρικού μάρκετινγκ

Ορισμός Στόχων: Τα βασικά βήματα ξεκινούν με τον ορισμό των στόχων. Εκεί θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένοι, εφικτοί και μετρήσιμοι στόχοι, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα οριστεί εξ αρχής.

Ο στόχος μπορεί να διαφέρει ανάλογα την ειδικότητα ενός ιατρού, τις εξειδικεύσεις του, της τοποθεσίας που βρίσκεται κ.ά.

Ανάλυση Αγοράς: Στη συνέχεια, είναι αναγκαία η ανάλυση της αγοράς και η έρευνα του ανταγωνισμού. Ποιος είναι ο ανταγωνισμό και πως μπορεί να διαφοροποιηθεί κάποιος από αυτόν; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, θα βοηθήσει κάποιον ιατρό να αποφασίσει τι ταιριάζει στον ίδιο.

Η έρευνα του ανταγωνισμού είναι ένας βασικός πυλώνας στην δημιουργία μία στρατηγικής ιατρικού μάρκετινγκ, καθώς έτσι ο κάθε επιστήμονας μπορεί να αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο, το δικό του επιστημονικό έργο στα ψηφιακά μέσα διαφοροποιώντας την θέση του από τον. ανταγωνισμό.

Στοχοθέτηση του Κατάλληλου Κοινού: Ένα ακόμη βασικό σημείο το οποίο πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, αφορά το κοινό. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα ενδιαφέρονταν για το ιατρικό περιεχόμενό, ποια η ηλικία τους, τα χαρακτηριστικά τους, η τοποθεσία τους ή οι προτιμήσεις του κ.ά.

Αυτό θα αποτελεί τον γνώμονα για το περιεχόμενο που θα δημιουργήσουμε για την μετέπειτα προβολή. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μία κοινότητα που θα ακολουθεί τον ιατρό, θα τον υποστηρίζει και θα τον εμπιστεύεται.

Χρήση Κατάλληλων Μηνυμάτων και Καναλιών: Η επιλογή των κατάλληλων καναλιών είναι ουσιαστική για την αποτελεσματική επικοινωνία με το κοινό. Τα κανάλια προβολής και προώθησης ολοένα και αυξάνονται, ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, email marketing, και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, αποτελούν ένα μέρος των ευκαιριών για προβολή ιατρών και επαγγελματιών του τομέα της υγείας.

Είναι απαραίτητο η συνολική ψηφιακή παρουσία να καθορίζεται από μηνύματα και κείμενα σαφή, επαγγελματικά, προσεγμένα και με στόχο να ανταποκρίνονται σε ανάγκες και απορίες που ενδιαφέρουν τους παραλήπτες.

Δημιουργία Σχέσεων με το Κοινό: Στο ιατρικό μάρκετινγκ είναι πολύ σημαντικό ο επαγγελματίας να είναι προσιτός, ώστε να δημιουργήσει μία σχέση με το κοινό του. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης παρουσίας αυτό μπορεί να επιφέρει αλληλεπίδραση στην κοινότητα και κατ’ επέκταση μία σταθερή σχέση επικοινωνίας και εμπιστοσύνης.

Επιπλέον, το κοινό μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη απήχηση όταν μοιράζεται θετικές εμπειρίες σε ψηφιακό περιβάλλον, γι’ αυτό επιδιώκεται η αλληλεπίδραση μαζί του.

Συμμετοχή σε ψηφιακές Κοινότητες και Εκδηλώσεις: Το μάρκετινγκ, ιδιαιτέρως στον ιατρικό τομέα, δεν πρέπει να περιοριστεί σε έναν απλό ιστότοπο ή μία διαφήμιση, καθώς ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και τα πράγματα συνεχώς εξελίσσονται. Η συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες και εκδηλώσεις, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αναγνωρισιμότητα και την απήχηση ενός ιατρικού επιστήμονα.

Μία τέτοια παρουσία μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για άμεση επικοινωνία με το ευρύτερο κοινό, δίνοντας την ευκαιρία να προβληθούν περαιτέρω οι υπηρεσίες του ιατρού, να γίνει ενημέρωση για τις νέες τάσεις στον τομέα αυτόν και να απαντηθούν ερωτήσεις. Επιπλέον, η ενεργή συμμετοχή σε ψηφιακές κοινότητες ενισχύει την εικόνα ενός αφοσιωμένου και προσιτού επαγγελματία.

Δημιουργία ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η απήχηση ενός ιατρού ή ευρύτερα ενός επαγγελματία του τομέα της υγείας, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το χρήσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που προβάλει, όπως άρθρα, βίντεο και σεμινάρια, όπου αναλύει διάφορα ιατρικά ζητήματα που ενδιαφέρουν πολλούς ανθρώπους.

Αυτό βοηθά έναν ιατρό να προβληθεί σε ένα μεγαλύτερο κοινό, αλλά και να προβάλει τις δικές του πρακτικές και εξειδικεύσεις. Το γεγονός πως αποτελεί μία έγκυρη πηγή πληροφόρησης, προσελκύει περισσότερο κόσμο και δημιουργεί μία σχέση εμπιστοσύνης.

Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων: Τα ψηφιακά εργαλεία είναι ο απόλυτος σύμμαχος στο ιατρικό μάρκετινγκ. Οι ιστότοποι αλλά και οι εφαρμογές μπορούν να διευκολύνουν τις διαδικασίες για έναν ασθενή και να βελτιώσουν την επικοινωνία με τον ιατρό και γενικότερα ολόκληρη την παροχή υπηρεσιών. Πλέον υπάρχουν πολλές λύσεις από πλευράς τεχνολογίας και ο ασθενής μπορεί να έχει την καλύτερη δυνατή και άμεση εμπειρία.

Χρήση Κοινωνικών Μέσων για Ενημέρωση και Προώθηση: Τα κοινωνικά μέσα δεν παρεκκλίνουν καθόλου από την γενικότερη φιλοσοφία, πως οι αναρτήσεις και το περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί πρέπει να είναι ενδιαφέρον και προσεγμένο για το κοινό που έχει δείξει να ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους θεματολογία. Βέβαια πρέπει να τονιστεί και η ανάγκη της συνεχιζόμενης παρουσίας, ώστε η κοινότητα που έχει δημιουργηθεί, να ενημερώνεται και να συνεχίζει να βρίσκει ελκυστικό το περιεχόμενο.

Μέτρηση και Βελτίωση: Όποια στρατηγική και να ακολουθήσει κάποιος στον τομέα του ιατρικού μάρκετινγκ, χρειάζεται εργαλεία που θα μετρούν και θα ελέγχουν την απόδοση και τα αποτελέσματα κάθε δραστηριότητας.

Είναι ένα βήμα μείζονος σημασίας, είτε πρόκειται για μία εδραιωμένη παρουσία ενός ιατρικού επιστήμονα, στα ψηφιακά μέσα, είτε πρόκειται για κάποιον που εισέρχεται τώρα. Έτσι θα έχει εικόνα για τις επιτυχίες ή για τις περιπτώσεις που κάτι θα χρειάζεται βελτίωση. Οι λεγόμενες αναφορές που προκύπτουν μέσα από τα εργαλεία, είναι αναγκαίες και μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία.

Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει την ανάλυση των δεδομένων και την κατανόηση της πορείας των καμπανιών. Πιο συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μετρήσεις όπως η αύξηση των ραντεβού, της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα, η απόδοση κάποιας καμπάνιας κ.α.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Εφαρμογή Στρατηγικής για Συνεχή Βελτίωση

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό πως στο μάρκετινγκ δεν υπάρχει επιτυχία και αποτυχία. Πρόκειται για μία συνεχόμενη διαδικασία βελτίωσης και αυτός είναι ο λόγος που είναι απαραίτητα κάποια στρατηγική σε κάθε φάση. Η εφαρμογή στρατηγικής βελτίωσης στο ιατρικό μάρκετινγκ είναι εξαιρετικά σημαντική για την διατήρηση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και ολόκληρης της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης.

Μία τέτοια στρατηγική εστιάζει στην ανάλυση αλλά και βελτίωση των διαδικασιών μάρκετινγκ συνεχώς. Τα δεδομένα της αγοράς, η οποία συχνά μεταβάλλεται, οι ανάγκες των πελατών που αυξάνονται ή αλλάζουν, αλλά και τις όποιες τεχνολογικές εξελίξεις, τις λαμβάνει κάποιος υπόψιν στην εφαρμογή αυτής. Τα δεδομένα που προκύπτουν από όλες τις δραστηριότητες μάρκετινγκ, αναλύονται και ελέγχονται και έτσι προκύπτουν οι επιτυχίες που έχουν σημειωθεί αλλά και οι δραστηριότητες που μπορεί να μην έφεραν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Σχεδιάζεται λοιπόν τα επόμενα βήματα, ώστε να γίνουν βελτιστοποιήσεις και να επιτύχουμε τελικά τους στόχους.

Στην iServices, με εμπειρία χρόνων και μεγάλη υπευθυνότητα στο ιατρικό μάρκετινγκ και στην παραγωγή ιατρικών κειμένων, υποστηρίζουμε ιατρούς, που επιθυμούν να αναδείξουν το επιστημονικό τους κύρος τους στα ψηφιακά μέσα. Δημιουργούμε custom ιστοσελίδες και εφαρμογές με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε ιατρικού επιστήμονα ή επιχείρησης του τομέα υγείας όπως κλινικές, πολυϊατρεια κ.ά.

Το Εξατομικευμένο ιατρικό μάρκετινγκ αποτελεί μία απαραίτητη επιλογή για την εποχή μας, στον ανταγωνιστικό κόσμο της υγείας. Πρόκειται για το μέσο, όπου ένας ιατρός ή επαγγελματίας υγείας, μπορεί να αναδείξει την δουλεία του, να αυξήσει την απήχηση του στο ευρύτερο κοινό και να εδραιωθεί και στο ψηφιακό περιβάλλον.

Φυσικά, προϋπόθεση είναι πάντα να έχει δίπλα του τους κατάλληλους συνεργάτες, που θα μπορέσουν να διαμορφώσουν την κατάλληλη στρατηγική για τον ίδιο, να βρουν το κοινό του, να ελέγχουν την πορεία του και να υποστηρίζουν την προβολή του. Η επένδυση σε εξατομικευμένες στρατηγικές ιατρικού μάρκετινγκ δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά μια αναγκαιότητα στον σύγχρονο περιβάλλον του μάρκετινγκ και των νέων τεχνολογιών.

Αύξηση online πωλήσεων και traffic;
Αύξηση online πωλήσεων και traffic;

Μπορείτε να αυξήσετε τις online πωλήσεις και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας άμεσα!

 Θέλετε να μάθετε πως?

Δείτε περισσότερα άρθρα μας
Iservices
[custom_acf_data_career]

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας