Skip to content
webdesign
Πίνακας περιεχομένων

7 ερωτήσεις και απαντήσεις για την κατασκευή και την ποιότητα της ιστοσελίδας

H iservices συνέταξε 7 ερωτήσεις – απαντήσεις για όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ποιότητα, την απόδοση και την ασφάλεια μιας ιστοσελίδας. Γιατί έχει σημασία να γνωρίζετε όχι μόνο πως θα αποκτήσετε ιστοσελίδα και πόσο θα σας κοστίσει, αλλά πως θα αποδώσει και θα σας προσφέρει κύρος, φήμη και πελάτες.

 1. Τι είναι ιστοσελίδα;

Ιστοσελίδα είναι ένα σύνολο σελίδων στο διαδίκτυο που είναι ενωμένες -διασυνδεδεμένες μεταξύ τους και αποτελούν ένα δικτυακό τόπο (σύνολο ιστού), σε συγκεκριμένη διεύθυνση (domain).Μία ιστοσελίδα αναλόγως τους είδους και του περιεχομένου της μπορεί:

Να αποτελεί τη βιτρίνα μιας επιχείρησης ή ενός ελεύθερου επαγγελματία,

Να αποτελεί web εφαρμογή προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες για τους χρήστες της,

Να πρόκειται για news site ή blog,

Να πρόκειται για ιστοσελίδα Κυβερνητική, Οργανισμού, ΜΚΟ και λοιπών φορέων,

Να πρόκειται για WebTV ή Web Radio site,

Να πρόκειται για e-learning site, κλπ.

 1. Τι προσφέρει η ιστοσελίδα σε μία επιχείρηση ή σε ένα φορέα;

Σε κάθε περίπτωση αναλόγως του είδους της και των στόχων της μία ιστοσελίδα μπορεί να ενημερώνει ή να προσφέρει κύρος ή να προσελκύει πελάτες διευρύνοντας τους τρόπους με τους οποίους ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας απευθύνεται στην ευρύτερη αγορά και στην κοινωνία χωρίς χρονικούς, γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς. Όταν πρόκειται για ιστοσελίδα Μη κερδοσκοπικού φορέα (Κυβέρνησης, Οργανισμού, ΜΚΟ κλπ.) η ιστοσελίδα έχει στόχο να πληροφορεί και να ενημερώνει τους πολίτες. Εάν πρόκειται για News site, WebTV, WebRadio ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση της επισκεψιμότητας και η προσέλκυση διαφημίσεων. Για ιστοσελίδες εταιριών και ελεύθερων επαγγελματιών στόχος είναι η αύξηση του κύρους και η προσέλκυση επιπλέον πελατών.

 1. Πως σχεδιάζεται μια ιστοσελίδα;

Η διαδικασία σχεδιασμού είναι ιδιαιτέρως σημαντική αφού θα καθορίσει το ύφος, το αισθητικό αποτύπωμα και την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας σας.

Γι’ αυτό προηγείται αναλυτική συζήτηση με τον πελάτη για να προσδιοριστούν οι στόχοι οι ιδιαιτερότητες και λειτουργίες που θα χαρακτηρίζουν τη νέα ιστοσελίδα, καθώς και το κοινό στο οποίο θέλουμε να απευθυνθεί.Σχεδιάζουμε την ιστοσελίδα με τρεις τρόπους, αναλόγως των αναγκών και των επιλογών του πελάτη μας:

 1. Με αγορά ποιοτικού template (σχεδιαστικού προτύπου) και πιστή τήρηση της αισθητικής και της λειτουργικότητάς του. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται ουσιαστικά για σχεδιασμό της ιστοσελίδας – αφού εφαρμόζουμε τον σχεδιασμό του template που επιλέξαμε και αγοράσαμε-αλλά για κατασκευή της ιστοσελίδας με σχεδιαστικό πρότυπο.
 2. Με αγορά ποιοτικού template (σχεδιαστικού προτύπου) και custom σχεδιαστική και λειτουργική προσαρμογή του από εμάς, ώστε να είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις (αισθητικές και λειτουργικές) της νέας ιστοσελίδας σας και να την καθιστούν μοναδική.
 3. Custom σχεδιασμός της ιστοσελίδας εκ του μηδενός (αυτή η επιλογή έχει πολλαπλάσιο κόστος και απευθύνεται σε ελάχιστες εταιρίες).
 1. Πως κατασκευάζεται μια ιστοσελίδα;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κατασκευαστεί μία ιστοσελίδα. Με πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού, με πλατφόρμα κλειστού λογισμικού (που έχει κατασκευαστεί και χρησιμοποιείται μόνο από συγκεκριμένη εταιρία) ή custom.Η iservices έχει επιλέξει να κατασκευάζει ιστοσελίδες με WordPress ή με Custom κώδικα αναλόγως των αναγκών κάθε επιχείρησης, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη αναλογία δυνατότητας μέγιστης απόδοσης προς κόστος κατασκευής και υποστήριξης.

 1. Ποια η τιμή της ιστοσελίδας;

Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση γιατί η ερώτηση είναι υπερβολικά αόριστη. Το κόστος υλοποίησης μιας ιστοσελίδας καθορίζεται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με τις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Έχει σημασία ποιος τρόπος σχεδιασμού θα επιλεγεί και ποιες θα είναι οι λειτουργικότητες της ιστοσελίδας αφού στην πραγματικότητα το κόστος υλοποίησης της ιστοσελίδας θα εξαρτηθεί κυρίως από των σύνολο των ωρών εργασίας που θα απαιτηθούν. Βέβαια εκτός από το κόστος κατασκευής, υπάρχει το κόστος εργασιών SEO ώστε να αξιολογείται θετικά από την Google και τις μηχανές κατάταξης, το κόστος του συνόλου προωθητικών ενεργειών (web marketing) και φυσικά το κόστος διαχείρισης και υποστήριξης. Με λίγα λόγια μπορεί μία ιστοσελίδα να κοστίσει ελάχιστα και ένα άλλο δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

 1. Τι χρειάζεται μια ιστοσελίδα για να αποδώσει;

Μία ιστοσελίδα πρέπει να εντυπωσιάζει, να είναι εύχρηστη και λειτουργική για τους επισκέπτες και τους διαχειριστές της και να πείθει τους επισκέπτες της για την αξιοπιστία της εταιρίας στην οποία ανήκει και για την ποιότητα των πληροφοριών, ή των υπηρεσιών που παρέχει ή των προϊόντων που κατασκευάζει ή εμπορεύεται. Αλλά πρωτίστως πρέπει να αξιολογείται θετικά από την Google και την βρίσκουν εύκολα στις μηχανές αναζήτησης όσοι δεν την γνωρίζουν αλλά αναζητούν σχετικές πληροφορίες, υπηρεσίες ή προϊόντα.Ειδικότερα η ιστοσελίδα για να είναι πράγματι αποτελεσματική, θα πρέπει:

 • Να είναι αισθητικά ελκυστική, εντυπωσιακή και ο σχεδιασμό της να αντικατοπτρίζει μοναδικά το brand name που εκπροσωπεί
 • Να είναι εύχρηστη και λειτουργική για τους επισκέπτες της
 • Να είναι διαδραστική ώστε να αλληλεπιδρά πολλαπλώς με τους επισκέπτες της
 • Να εμπεριέχει πλούσιο, κατά το δυνατόν πρωτότυπο και σωστά δομημένο περιεχόμενο
 • Να διαθέτει mobile version ή να είναι αυτόματα προσαρμόσιμη για κινητά και tablets (responsive)
 • Να έχει διερευνηθεί ποιος είναι ο ανταγωνισμός που έχει να αντιμετωπίσει στο διαδίκτυο με βάση τους στόχους των ιδιοκτητών της
 • Να έχει διερευνηθεί με ποιον τρόπο αναζητούν οι χρήστες του διαδικτύου, τις πληροφορίες που περιλαμβάνει
 • Να έχουν υλοποιηθεί αποτελεσματικά πλήρεις και ειδικές ανά σελίδα και ανά κατηγορία
 • Να διαθέτει σελίδες στα κατάλληλα social media, να είναι συνδεδεμένη με αυτές
 • Να είναι ασφαλής και να το δείχνει
 • Να πείθει για την αξιοπιστία της επιχείρησης
 • Να ανανεώνεται και να εμπλουτίζεται το περιεχόμενό της με την συχνότητα που το είδος του απαιτεί
 • Να υποστηρίζεται σε ότι αφορά τις εργασίες SEO και τις αναρτήσεις στα social media
 • Να υποστηρίζεται τεχνικά με τις κατάλληλες αναβαθμίσεις ώστε να παραμένει σύγχρονη και ασφαλής
 • Να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR
 • Να αξιοποιείται οργανωμένα και συστηματικά το newsletter marketing εάν το περιεχόμενό της είναι κατάλληλο για κάτι τέτοιο
 • Να υλοποιούνται στοχευμένες digital marketing καμπάνιες όταν είναι αναγκαίες
 • Να είναι εύχρηστη για τους διαχειριστές της
 1. Τι χρειάζεται μια ιστοσελίδα για να είναι ασφαλής;

Η ασφάλεια μιας ιστοσελίδας σχετίζεται με δύο διαφορετικές παραμέτρους:

 1. Την ασφάλεια που νιώθει ο χρήστης όταν βρίσκεται στην ιστοσελίδα

Για να νιώθει ασφαλής ο χρήστης πρέπει να πείθεται ότι βρίσκεται στην ιστοσελίδα μιας οργανωμένης και νόμιμης επιχείρησης. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης, να διαθέτει SSL, να υπάρχουν όλα τα νομικά κείμενα που περιγράφουν τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου, την πολιτική cookies, κλπ.

Επίσης εάν υπάρχουν online πληρωμές με την πιστωτική ή την χρεωστική κάρτα του θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία της κάρτας του συμπληρώνονται στο ασφαλές περιβάλλον της Tράπεζας ή της Neobank ή του Paypal.

 1. Την ασφάλεια της ιστοσελίδας από ιούς και άλλους κινδύνους κακόβουλου λογισμικού

Η ιστοσελίδα και ο server στον οποίο φιλοξενείται θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα λογισμικά ασφαλείας. Ισχυρά Captcha, Hardware & Software Firewalls, συχνές αναβαθμίσεις και 24ωρο dynamic monitoring συνδέσεων ώστε να παρέχουν την ύψιστη δυνατή ασφάλεια από hacking, intrusion, brute forcing και spamming.

Φυσικά στο διαδίκτυο 100% ασφάλεια δεν υπάρχει, γι’ αυτό όλα τα security systems υπόσχονται ασφάλεια 99%.

Οι new generation servers της iservices είναι εφοδιασμένοι με όλα τα παραπάνω για να παρέχουν ασφάλεια στο ύψιστο επίπεδο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας